Categorie

Nieuws

Houtaantastingen worden vaak niet herkent

Door | Nieuws

Wist u dat:

…Het niet de volwassen houtkevers zijn die de schade aan uw hout aanrichten, maar de larven?

…De larve van een gewone houtwormkever zich tot wel 3 jaar lang door het hout heen knaagt en de larve van een boktor tot wel 8 jaar?

…het ‘zaagsel’ dat u onder een aangetaste balk op plank vind, geen zaagsel is, maar dat het voor 75% bestaat uit uitwerpselen van de larven die het hout als voedsel nuttigen?

Houtaantastingen worden vaak niet herkent. Wij van A-spect Plaagdierbeheersing zijn gespecialiseerd in het herkennen van houtaantasting en met welke houtaantaster we te maken hebben. Dit laatste is een belangrijk detail, omdat de bestrijdingswijze van houtaantasters niet altijd hetzelfde is!

Heeft u een woning in bezit of gekocht en heeft deze woning onbehandelde houten delen? A-spect Plaagdierbeheersing komt graag bij u langs om u te informeren, een inspectie uit te voeren en een plan van aanpak op te stellen!

A-spect, uw kennis in plaagdieren!

IPM Plan

Door | Nieuws

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van ongediertebestrijding. Het gebruik van giftig lokaas word steeds minder en er word gezocht naar een meer duurzame en milieuvriendelijke manier van bestrijden. Ook A-spect plaagdierbeheersing gaat hier uiteraard in mee, en werkt volgens de zogenoemde IPM werkwijze.

Wat is IPM?

IPM is de afkorting voor Integrated Pest Management. Dit is de alles omvattende naam voor de zorgvuldige afwegingen van alle beschikbare plaagdierbestrijdingstechnieken en de daarop volgende eenwording van passende maatregelen die de ontwikkeling van plaagdierpopulaties ontmoedigen en houdt pesticiden en andere interventies op niveaus die economisch verantwoord zijn en verminderen of minimaliseren de risico`s voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Door een combinatie van wering, advies, regelmatige inspectie en detectie, worden ongeregeldheden vroegtijdig gesignaleerd en kunnen problemen voorkomen worden. Zo komt plaagdierpreventie in veel gevallen in de plaats van plaagdierbestrijding. IPM zorgt er daarbij voor, dat we het gebruik van milieubelastende bestrijdingsmiddelen voor het bestrijden van ongedierte tot een minimum kunnen beperken.

Bij het opstellen van een IPM plan gaan wij uit van de volgende stappen:

Inspectie – het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn om de plaagdier risicogebieden, de kwaliteit van de huishouding, hygiëne en wering in kaart te brengen.

Determinatie – het vaststellen van de diersoorten, gedrag en leefwijze en het opstellen en vastleggen van maatregelen om de plaagdierrisico’s te kunnen beheersen. Daarbij worden de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer vastgelegd.

Behandeling – de uitvoering van de overeengekomen werings-, detectie- en bestrijdingsmaatregelen zoals in de rolverdeling is vastgelegd, alsmede de verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden, de bereikte resultaten en de openstaande bedreigingen.

Evaluatie en verbetering – samen met de klant wordt teruggekeken naar de bereikte resultaten in de afgelopen periode en worden zo nodig corrigerende acties opgesteld. Verder worden voor de komende periode doelstellingen ter verbetering van het IPM plan opgesteld.

De werkwijze in zijn geheel word dus gedetailleerder en zal niet meer alleen gif uitzetten door de bestrijder inhouden. Door een goede samenwerking tussen klant en bestrijder, en het uitvoeren van onder andere wering en opruimen komen we samen met de klant tot een passende oplossing.