Bestrijding houtworm

Houtworm is een verzamelnaam voor de diverse kevers die houtschade toebrengt. De meest bekende soorten zijn de gewone houtkever, de bonte knaagkever, spinthoutkever en de meest schadelijke: de boktor, ook bekend als de huisboktor. De term houtworm is afkomstig van de fase (larve en worm) waarin de kever het hout aantast voordat hij als kever uitvliegt.

Bij de bestrijding van houtworm is het dan ook heel belangrijk dat u minstens één levensfase bestrijdt. Door de lange levenscyclus van deze kevers lijkt het probleem vaak snel opgelost, echter kan het langer dan een jaar duren voordat houtworm volledig bestreden is. Kiest u voor houtworm bestrijding via A-spect, dan heeft u de garantie dat wij het volledig en afdoende bestrijden.

Spinthoutkever

Meer informatie

Huisboktor

Meer informatie

Bonte Knaagkever

Meer informatie